JURI-MANASE.COM
 


OnnaKeiji Mizuki 2


~Series Regular~
Original Air Date : July - September, 2007 (ANB / Thursday 8:00pm)
Production Companies : ANB / Toei
Chief Producer : Takashi Ido
Producers : Chihiro Inoue / Masaya Maruyama / Takeshi Wakamatsu
Witers : Chiaki Manabe / Masaki Fukazawa / Yukiko Okazaki / Shingo Irie
Music : Toshihiko Sahasi
Directors : Hajime Hasimoto / Ichiro Ishikawa / Yasushi Hasegawa / Koujiro Fujioka / Hiroshi Takahashi
Cast : Yuko Asano / Hironobu Nomura / Yutaka Matsushige / Masaya Kikawada / Atsuko Takahata / Hisahiro Ogura / Juri Manase / Ken Kobayashi / Meikyo Yamada / Nenji Kobayashi

Official Website