JURI-MANASE.COM
 


Inochi no Genba kara 3


~Series Regular~
Original Air Date : October 2, 1995 - November 24, 1995 (TBS / Drama30 / Monday-Friday 1:30pm-2:00pm)
Production Company : MBS
Producers : Yuzo Ito / Masayuki Shibano
Writer(novel), Supervisor : Haru Egawa
Writer : Tatsuhiko Kamoi
Directors : Kuniomi Aoi / Minoru Kanegae / Masayuki Shibano
Cast : Tamao Nakamura / Naomi Oki / Kyoko Tsujisawa / Mayumi Yoshimoto / Sachiko Funaki / Satoko Ishizuka / Juri Manase / Kenichi Yoshimi / Hiroko Yamada / Tomoko Misaki / Naomi Tokuda / Junko Iijima / Kaori Oshiya / Akane Ashihara / Toshiaki Kusunoki / Satoshi Okita / Mitsuo Sagawa / Naoko Miya