JURI-MANASE.COM
 


Hyouen

~Recurring Guest~
Original Air Date : May - June, 1997 (CX / Monday-Friday 1:30pm-2:00pm)
Production Company : Tokai Television
Producers : Yasukuni Nakane / Naomi Ohkubo / Hidetaka Takagi
Writers : Nobuko Takagi (novel) / Natsu Komori (writer)
Cast : Tomoko Ogawa / Ryo Hayami / Atomu Shimojo / Chieko Ichikawa / Miru Ichijo / Yuuka Kawabata / Nana Horie / Kunihiko Ida