JURI-MANASE.COM
 


Gokenin Zankuro


~Guest Star~ (role: Nami)
Original Air Date : January,2002 (CX / Tuesday Samurai-drama (Jidaigeki) / 7:59pm)
Projectors : Youichi Nomura / Yoshinobu Nishioka
Production Companies : CX / Eizo Kyoto
Producers : Taichiro Fujiyama / Masaki Nishimura
Original Novel : Renzaburo Shibata "Gokenin Zankuro"
Writer : Tsutomu Nakamura
Music : Masaru Sato
Director : Tohru Harada
Cast : Ken Watanabe / Mayumi Wakamura / Sansei Shiomi / Kyoko Kishida / Takashi Sasano / Juri Manase / Yoshiki Arizono