JURI-MANASE.COM
 


Rinsyoushinrishi 5

Original Air Date : January, 2002 (NTV / Tuesday Suspense Theater)
Director : Nobuaki Izaki
Writer : Katsue Sakaue
Cast : Ryoko Sakaguchi / Yoko Nogiwa / Yumiko Fujita / Takako Miki / Yuichi Haba / Aki Maeda / Kenjiro Nashimoto / Juri Manase

Rinsyoushinrishi 6

Original Air Date : 2002 (NTV / Tuesday Suspense Theater)
Director : Nobuaki Izaki
Writers(original) : Katsue Sakaue / Chiaki Manabe
Writer : Shigeru Sato
Cast : Ryoko Sakaguchi / Yoko Nogiwa / Azusa Watanabe / Mayumi Asaka / Hiroko Nakajima / Noriko Watanabe / Tomoko Fujita / Ryota Nakanishi / Wataru Shihoudou / Kenjiro Nashimoto / Juri Manase