JURI-MANASE.COM
 


Jittenin / episode 9


~Guest~
Original Air Date : June, 2001 (ANB)
Production Companies : ANB / Toei
Producers : Ryoichi Sato / Mitsugu Kato / Hisakazu Uesaka
Orijinal Novel : Kuniaki Oshikawa "Jittenin"
Writer : Cyaki Katsuaki
Director : Keiichiro Yoshida
Cast : Masanobu Takashima / Miki Sakai / Shingo Yanagisawa / Kazuyuki Matsuzawa / Tsunehiko Watase / Mariko Kaga / Jun Miho / Kenichi Endo / Juri Manase