JURI-MANASE.COM
 


Gekai Saeki Makoto no Satsujin Karute


~Supporting~ (role: Sayaka Isomura)
Original Air Date : February, 2001 (ANB / Saturday Night at the Mysteries)
Director : Keiichiro Yoshida
Writer : Yoshimi Shinozaki
Production Companies : Daiei-TV / ANB
Producers : Naoko Sano / Yumiko Miwa / Junichi Hanawa
Cast : Masatoshi Nakamura / Yoko Nogiwa / Masato Furohya / Kumiko Endo / Kyoko Maya / Yuki Matsumura / Hirotaro Honda / Juri Manase / Miru Ichijo