JURI-MANASE.COM
 


Zeitaku na Osan


Original Air Date : May, 2006 (NTV / Drama Complex / Tuesday 9:00pm)
Director : Satoshi Isaka
Writer : Toshio Terada
Production Companies : Trend / NTV
Producers : Noriko Kobayashi / Hiroyuki Kurokawa / Yasuhiro Arita / Atsushi Sato
Original Comic Book : Erika Sakurazawa "Zeitaku na Osan"
Cast : Maki Mizuno / Shigeki Hosokawa / Naomi Akimoto / Shingo Yanagisawa / Otoha / Ken Kaito / Yukiji Asaoka / Shigeo Takamatsu / Mayumi Sada / Juri Manase / Takao Kase / Yoneko Matsukane