JURI-MANASE.COM
 


Kyoto Meikyuu Annai 3

~Series Regular~
Original Air Date : January - June, 2001 (ANB / Thursday Mystery / 8:00pm)
Production Companies : ANB / Toei
Projectors : Takashi Inoue / Mitsugu Kato
Producers : Osamu Tezuka / Takashi Onogawa / Takashi Doi / Yasushi Kikuchi
Writers : Takuya Nishioka / Hajime Hashimoto
Directors : Naosuke Kurosawa / Rokuro Sugimura / Hajime Hasimoto
Cast : Isao Hasizume / Yoko Nogiwa / Souichiro Kitamura / Hiromi Ichida / Kouji Matoba / Megumi Ohji / Shinobu Tsuruta / Joji Shimaki / Shigeo Tsujimoto / Takaaki Ito / Juri Manase