JURI-MANASE.COM
 


Red

~Recurring Guest~
Original Air Date : October - December, 2001 (CX)
Production Companies : Video Focos / Tokai Television
Original Novel : Erica Spindler "Red"
Writers : Natsu Komori / Toshiyuki Tabe
Directors : Seiji Aburatani / Yasuyuki Fujiki / Tomoyuki Minagawa
Cast : Ryoko Yui / Tomohiro Sekiguchi / Katsuyuki Murai / Mayumi Asaka / Minori Terada