JURI-MANASE.COM
 


Karuta Queen


~Series Regular~ (role: Wakana Saeki)
Original Air Date : January, 2003 (NHK / Monday-Thursday 11:00pm)
Production Company : NHK Osaka Housoukyoku
Executive Producer : Hisaaki Wakaizumi
Writer : Eriko Komatsu
Music : Mino Kabasawa
Theme Song : Miki Imai
Director : Takayasu Enokido
Cast : Hikari Ishida / Tatsuya Yamaguchi / Hajime Tsukumo / Manko Kurenai / Ryo Nishikido / Tomonori Jinnai / Juri Manase / Yumeji Taihei / Hako Ueno / Shigeru Kouyama / Yoko Nogiwa

DVD : Available (distributor: NHK Enterprises)
Official Website : http://www.nhk.or.jp/drama/archives/karuta/