JURI-MANASE.COM
 


OnnaKeiji Mizuki


~Series Regular~
Original Air Date : October - December, 2005 (ANB / Thursday 8:00pm)
Production Companies : ANB / Toei
Chief Producer : Takashi Ido
Producers : Chihiro Inoue / Masaya Maruyama / Takeshi Wakamatsu
Witers : Rumi Takahashi / Yukiko Okazaki
Music : Toshihiko Sahasi
Directors : Hajime Hasimoto / Koujiro Fujioka / Manabu Aso
Cast : Yuko Asano / Toshio Kakei / Yutaka Matsushige / Kenji Kohashi / Shiro Sano / Atsuko Takahata / Hisahiro Ogura / Juri Manase / Ken Kobayashi / Erena / Meikyo Yamada / Nenji Kobayashi

Official Website