JURI-MANASE.COM
 


good news


~Series Regular~
Original Air Date : July - September, 1999 (CX / Wednesday 8:00pm)
Production Company : CX
Producer : Ichiro Takai
Writer : Yoshikazu Okada
Directors : Hideki Takeuchi / Rieko Ishizaka / Kensaku Sawada
Cast : Eri Fukatsu / Kippei Shiina / Maki Mizuno / Shinobu Nakayama / Haruhiko Kato / Kaoru Okunuki / Jun Toba