JURI-MANASE.COM
 


Jigokuno Hanayome 2


~Supporting~
Original Air Date : February, 2001 (CX / Friday Entertainment)
Director : Yoshihiro Iro
Writer : Izo Hashimoto
Production Companies : CX / FINE Entertainment
Producers : Masayuki Morikawa / Yoshihiro Ito
Cast : Yuko Natori / Akiko Hinagata / Hatsunori Hasegawa / Reiko Kato / Ryuichi Ohura / Juri Manase / Mari Nishio / Emi Yamamoto / Rie Okada