JURI-MANASE.COM
 


Kyoto Meikyuu Annai 'Special'


Original Air Date : October 4, 2001 (ANB / Thursday Mystery / 8:00pm)
Production Companies : ANB / Toei
Projectors : Takashi Inoue / Mitsugu Kato
Producers : Osamu Tezuka / Takashi Onogawa / Yasushi Kikuchi
Writer : Takuya Nishioka
Director : Hidetomo Matsuda
Cast : Isao Hasizume / Yoko Nogiwa / Souichiro Kitamura / Hiromi Ichida / Kouji Matoba / Megumi Ohji / Shinobu Tsuruta / Shigeo Tsujimoto / Takaaki Ito / Juri Manase