JURI-MANASE.COM
 


Rinsyousinrishi 4


Original Air Date : October,2001 (NTV / Tuesday Suspense Theater)
Director : Hisashi Touma
Writer : Rei Izumi
Cast : Ryoko Sakaguchi / Yoko Nogiwa / Mitsuko Oka / Yoriko Douguchi / Tetsu Sawaki / Kenji Mizuhashi / Kenjiro Nashimoto / Kenta Satoi