JURI-MANASE.COM
 


Watashi no Unmei

~Series Regular~
Original Air Date : October, 1994 - March, 1995 (TBS / Tuesday 9:00pm)
Production Company : TBS
Producers : Seiichiro Kijima / Hiroki Ueda
Director : Katsuo Fukuzawa / Hideki Isano / Masakazu Kitagawa / Hiroyasu Doi
Writer : Shizuka Ohishi
Cast : Maki Sakai / Mikihisa Azuma / Takako Tokiwa / Yoko Nogiwa / Shiro Sano / Yasunori Danta / Michiko Yamamura / Katsuhiko Sasaki / Yoshimasa Kondo / Shingo Katsurayama / Hiromasa Taguchi / Juri Manase