JURI-MANASE.COM
 


Tetsudou Keisatsukan, Kiyomura Kouzaburou 2


Original Air Date : March, 2006 (TX / Wednesday Mystery)
Director : Kazuyoshi Yoshikawa
Writer : Kazuo Shimada (creator) / Nobuyuki Matsui (writer)
Production Companies : TX / BS Japan / IMAGICA DC 21
Cast : Nenji Kobayashi / Mitsuko Oka / Kimiko Ikegami / Aiko Sato / Hisayuki Nakajima / Ippei Hikaru / Kiyo Hasegawa / Ryota Yoshimitsu / Tsuyoshi Shimada / Chiharu Kobayashi / Toshie Negishi / Juri Mana


Tetsudou Keisatsukan, Kiyomura Kouzaburou 3

Original Air Date : November, 2006 (TX / Wednesday Mystery)
Director : Kazuyoshi Yoshikawa
Writer : Kazuo Shimada (creator) / Nobuyuki Matsui (writer)
Production Companies : TX / BS Japan / IMAGICA DC 21
Cast : Nenji Kobayashi / Mitsuko Oka / Wakako Sakai / Junji Shimada / Akiko Kinouchi / Akira Hamada / Mansaku Ikeuchi / Yoshitaka Tanba / Sumiko Motoi / Chiharu Kobayashi / Toshie Negishi / Juri Mana