JURI-MANASE.COM
 


Sion


Kengishu 'Kamui' First Produce Stage

~Lead~
Performance Date : December 19 - 21, 2001
Theatre : Futyu GeijyutsuGekijyo
Projection & Prodution Company : KAMUI INRERNATIONAL
Composition & Direction : Kengishu 'Kamui'
General Director : Tetsuro Shimaguchi
Music Director : Juri Manase
Producers : Akiharu Tanaka / Spooky.com
Costume : Takako Ishizawa (shochiku costume)
Costume Designer & Executer / Takako Shizukawa (GOLD MAN)
Make-Up Cooperator : Kazumasa Takatsuka
Properties & Publicity Art : Toshiaki Takaki
Publicity Photographer : Daisuke Mochiki
Stage Director : Tsutomu Takase

Cast : Juri Manase / Tetsuro Shimaguchi / Hiroaki Kawaguchi / Takashi Fukuda / Kazuki Tsujimoto / Akiharu Tanaka / Kazuki Miyagawa / Hideaki Kawashima / Miho Munakata / Junji Sanechika / Mika Matsuo / Azusa Kondo / Emiri Tago / Shingo Fuse / Taito Murokawa / Hiroko Miyamoto / Yukou Sawamura / Takahiro Tamura / Machi Amano / Tomoaki Maedo / Hajime Zanma / Yukari Furuya / Misaki Sudo / Makiko Nagasawa / Chisa Kato / Tomoko Ohuchi / Hitomi Shimizu
Music Perfomer : Tazae Mochizuki syachu

Official Website :
http://home.att.ne.jp/alpha/Julie/sion.html

photo