JURI-MANASE.COM
 


Iruka ni Aeruhi

~Supprting~ (role: Manami)
Release Year : 1994
Director : Seiji Izumi
Witer : Kyohei Nakaoka
Production Company : Iruka Country
Executive Producer : Cyouta Tamagawa
Producer : Kunihito Nakai
Cact : Chiharu Komatsu / Shunsuke Matsuoka / Hiroshi Fuse / Yoriko Douguchi / Mio Takagi / Yoshihiko Hakamada / Ken Kaneko / Yoko Minamino / Juri Manase / Ryo Amamiya / Kunie Tanaka / Julian Marley